Kisi-kisi UTS MS Access 2007 Rajawali Comp Martapura

Sifat ujian Open Book, tapi tidak boleh saling membantu, kerja individu

  1. Buat database dengan nama vcd__
  2. Buat table dengan nama t_vcd, seperti dibawah ini :
  3. Buat form dengan nama f_vcd, seperti dibawah ini :
  4. Buat report wizard dengan nama r_vcd, seperti dibawah ini :

Belajar & berdoa sebelum ujian. Good Luck